Vetenskapligt underbyggd information

Vetenskaplig Rådgivande Panel

European Palm Oil Alliance – EPOA – stöds av en vetenskaplig rådgivande panel (Scientific Advisory Panel, SAP). SAP grundades 2013 för att samla europeiska experter på kost och hälsa. SAP har inrättats för att underlätta den vetenskapliga debatten om palmolja och hälsa och för att ge vetenskaplig och näringsmässig vägledning och rådgivning om kommunikationsprogrammet hos EPOA. För närvarande deltar professor LeCerf1 (Institut Pasteur de Lille, Frankrike), professor Banni2 (Universita' degli Studi Cagliari, Italien) och professor Hornstra3 (NUTRI-SEARCH, Nederländerna) i SAP. Primärt fokus ligger på livsmedelssäkerhet och näring.

Dessutom ger SAP oberoende rådgivning och granskar kvaliteten och relevansen hos den vetenskapligt baserade näringsinformation som används av EPOA för att trygga dess stabila vetenskapliga bas.

Genom att även tillhandahålla vetenskapligt baserade råd om nya ämnen, trender eller frågor inom näring som rör palmolja och inom ramen för hela kosten och livsstilen, säkerställer SAP att EPOA:s budskap och kampanjer som rör konsumtion av palmolja är relevanta och vetenskapligt underbyggda.

1 Dr. Jean-Michel LeCerf, Institut Pasteur de Lille, 1 rue du Professeur Calmette, BP 245 - 59019 Lille Cedex, Frankrike

2 Prof. Sebastiano Banni, Dipartimento Scienze Biomediche, Universita' degli Studi Cagliari, 09042 Monserrato, Italien

3 Prof. Em. Gerard Hornstra, NUTRI-SEARCH, Healthy Lipids Research and Consultancy, Brikkenhoven 14, 6247 BG Gronsveld, Nederländerna