Vanliga frågor och svar

Vad är palmolja?

Palmolja är den mest använda vegetabiliska oljan i världen. Oljan extraheras från palmfruktsköttet och har en rödaktig färg. Palmfrukten har också en kärna, som palmkärnolja utvinns ur.

Var hittar jag palmolja?

Palmolja finns i mer än hälften av alla produkter som säljs i handeln. Dessa produkter omfattar livsmedelsprodukter som margarin, sötsaker, choklad, glass och bakverk, samt icke-livsmedelsprodukter som tvål, ljus och kosmetika.

Hur mycket palmolja konsumeras?

Under 2012 var den globala konsumtionen 52 miljoner ton, vilket gör palmoljan till den mest konsumerade oljan i världen. Kina, Indien, Indonesien och EU är de största konsumenterna av palmolja.

Varför använder livsmedelsproducenter palmolja?

Palmolja är halvfast vid europeisk och nordamerikansk rumstemperatur, vilket behövs för att ge struktur till vissa livsmedelsprodukter. De mättade fettsyrorna i palmolja skapar den halvfasta egenskapen hos oljan och den slutliga livsmedelsprodukten som innehåller palmolja: en chokladkakefyllning utan mättat fett skulle vara flytande vid rumstemperatur.

Palmoljans släta och krämiga konsistens och avsaknad av lukt och smak gör den till en perfekt ingrediens i många recept. Palmolja har också en hög stabilitet, vilket ökar hållbarhetstiden för livsmedelsprodukter samtidigt som den tål höga tillagningstemperaturer.

Vilken effekt har palmolja på miljön?

Om den inte hanteras på rätt sätt kan storskalig palmoljeproduktion få negativa effekter i palmoljeproducerande länder, som skador på värdefull natur, kränkningar av lokalbefolkningens markrättigheter och överdriven användning av bekämpningsmedel.

För att säkerställa att dessa negativa effekter minimeras, inrättades Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) 2004. RSPO startades av en grupp företag och organisationer för att etablera den första hållbarhetsstandarden för certifiering av produktion och användning av hållbart producerad palmolja. Mer information finns på RSPO:s webbplats.

Vad är hållbar palmolja?

Hållbar palmolja produceras enligt en uppsättning av miljömässiga och sociala kriterier som fastställts av Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Dessa åtta principer och 39 praktiska kriterier har tillämpats sedan 2008 och definierar en hållbar produktion av palmolja. De säkerställer att de grundläggande rättigheterna för markägare, lokala samhällen, plantagearbetare, småbönder och deras familjer respekteras och beaktas fullt ut, att inga nya primärskogsområden eller områden med högt bevarandevärde har avverkats för palmoljeproduktion sedan november 2005 och att fabriker och plantageägare minimerar sin miljöpåverkan. När de tillämpas på rätt sätt bidrar dessa kriterier till att minimera de negativa konsekvenserna i samband med konventionell produktion av palmolja.

För mer information om hållbar palmolja, besök RSPO:s webbplats.

Är EPOA-medlemmarna också medlemmar i RSPO?

Ja alla EPOA-medlemsföretag är också medlemmar i RSPO och har åtagit sig att följa principerna och kriterierna i RSPO.