Utvinns av hållbart odlad palmfrukt

Vad är palmolja?

Palmolja är den mest använda vegetabiliska oljan i världen. Palmfruktolja, allmänt kallad palmolja, framställs ur fruktköttet från oljepalmen (Elaeis Guineensis). Denna tropiska frukt är rödaktig i färgen på grund av sin höga betakarotenhalt. Frukten är ungefär lika stor som en stor oliv. Frukten har ett frö, eller en kärna, som används för att producera palmkärnolja. Varje palmfrukt innehåller cirka 30–35 procent olja. Palmolja och palmkärnolja skiljer sig markant i sammansättningen av fettsyror, men har samma botaniska ursprung.

hållbart odlad palmolja

Tillhandahålls av naturen

Oljepalmen växer i områden runt ekvatorn. Det är ett tropiskt lövträd, med ca 5 meter långa blad. Oljepalmen fanns ursprungligen i Västafrika, men odlas nu mestadels i Indonesien och Malaysia, världens ledande producenter av palmolja.

Från ett tropiskt klimat

Naturen spelar en stor roll i historien om palmolja. Det trädet älskar mest av allt är sol. Det trivs med massor av sol och temperaturer som varierar mellan 24 och 32 grader Celsius och en nederbörd som är jämnt fördelad över året. Därför är de mest lämpade områdena för odling mellan tio grader nord och syd om ekvatorn. Bortsett från Indonesien och Malaysia ökar palmoljeproduktionen i andra delar av världen, inklusive Syd- och Centralamerika, Thailand och Västafrika.

hållbart odlad palmolja