Palmoljeproduktionen

Oljepalmen är den mest effektiva oljegrödan när det gäller markanvändning. Den ger den största skörden per hektar mark jämfört med andra oljeväxter. Den kräver också den lägsta mängden gödsel per planterad hektar. När oljepalmerna är tre till fyra år gamla skördas frukterna varje månad.

 

Den globala produktionen av palmolja har ökat från 15,2 miljoner ton/år 1995 till 54 miljoner ton/år idag. Detta är den högsta produktionsvolymen för alla vegetabiliska oljor och den överstiger den näst största oljeväxten med mer än 10 miljoner ton. Denna volym produceras huvudsakligen i Indonesien (50 procent) och Malaysia (35 procent). Det har även skett en markant ökning av palmoljeproduktionen i andra delar av världen. Den största delen av tillskottsvolymen producerades i Syd- och Centralamerika (2,8 miljoner ton), Thailand (1,6 miljoner ton) och Västafrika (2,2 miljoner ton).

 

 

Global palmoljeproduktion

Andra produktionsländer för palmolja

Bland de större oljeväxterna står oljepalmen för den minsta andelen (5,5 procent) av all odlad mark globalt, men ger den största andelen (32 procent) av den totala produktionen. Den använder mindre än hälften av den mark som krävs för andra grödor (t.ex. solros, soja eller raps) för att producera samma mängd olja.

 

10 större oljeväxter

 

Världsproduktion av viktiga vegetabiliska oljor