Palmoljeförbrukning

Den globala konsumtionen ökade från 17,7 miljoner ton år 1997 till 52,1 miljoner ton under 2012, vilket gör den till den mest konsumerade oljan i världen. De främsta konsumenterna av palmolja är Kina, Indien, Indonesien och EU. Indien, Kina och EU producerar inte palmolja och deras efterfrågan tillgodoses helt genom import. Under 2009 svarade Indien (8,8 miljoner ton), Kina (6,6 miljoner ton) och EU (5,4 miljoner ton) för 52 procent av världens import.