Om EPOA

Som ett företagsinitiativ är EPOA (European Palm Oil Alliance) engagerat i att skapa en vetenskapligt grundad och balanserad syn på närings- och hållbarhetsaspekterna av palmolja. EPOA berättar hela historien och främjar den europeiska debatten om palmolja.