Hållbar palmolja

Oljepalmer odlas både i storskaliga plantager och småskaliga familjejordbruk. Det finns två svårigheter med att odla dem: att uppnå maximal skörd samtidigt som naturen påverkas så lite som möjligt. Till följd av befolknings- och välståndsökningen i länder som Kina och Indien fortsätter efterfrågan på palmolja att växa starkt. Palmoljeproduktionen förväntas öka med mer än 25 procent till år 2020 till en global nivå på över 68 miljoner ton. I de flesta palmoljeproducerande länderna, har palmoljehandeln potential att avsevärt bidra till ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom.

 

Långsiktigt fokus

Med denna globala ökning av efterfrågan på palmolja, expanderar snabbt odlingsarealerna för palmolja. Utmaningen är att se till att expansionen sker på ett hållbart sätt, med respekt för människor och natur i länder med en del av den största biologiska mångfalden i världen. Om det inte hanteras på rätt sätt, kan storskalig palmoljeproduktion påverka värdefull natur, orsaka överträdelser av markrättigheter gentemot lokalbefolkningen och leda till överdriven användning av bekämpningsmedel.

Hållbar palmolja

Som svar på det brådskande behovet av att lösa dessa problem och möta den globala efterfrågan på hållbart producerad palmolja gick en grupp av företag och organisationer samman under 2004. De skapade den första hållbarhetsstandarden för att certifiera produktion och användning av hållbar palmolja och grundade Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

RSPO är en icke-vinstdrivande organisation som förenar aktörer från sju sektorer av palmoljeindustrin: palmoljeproducenter, palmoljeförädlare eller -handlare, tillverkare av konsumentvaror, återförsäljare, banker och investerare, miljö- eller naturorganisationer samt sociala organisationer eller utvecklingsorganisationer.

Genom en öppen och intensiv dialog mellan de sju intressentgrupperna har RSPO utvecklat en global standard för hållbar palmolja. Den kallas RSPO "Principles and Criteria" (P&C). För närvarande har RSPO 1 500 medlemmar från över 50 länder och RSPO-certifierad hållbar palmolja står för 16 procent av världsproduktionen av palmolja. Många europeiska raffinaderier, tillverkare och återförsäljare av konsumentvaror är RSPO-medlemmar. Ett ökande antal medlemmar har förbundit sig att byta till 100 procent certifierad  och hållbart producerad palmolja. Produktionen av certifierad palmolja har ökat kraftigt under de senaste åren, liksom användningen av den.

 

Vad är "hållbar palmolja"?

"Hållbar palmolja" handlas enligt ett av handelsalternativen som godkänts av RSPO:

  1. Book & Claim (B&C): Odlingar som är certifierade enligt RSPO-standarden kan erbjuda och sälja GreenPalm-certifikat. Slutanvändare av palmoljeprodukter som palmolja, palmkärnolja eller framställda produkter kan köpa certifikat för hållbart producerade palmoljeprodukter (www.greenpalm.org), eller
  2. Mass Balance (MB): Hållbar palmolja från certifierade källor blandas med konventionell palmolja men övervakas administrativt eller
  3. Segregated (SG): Hållbar palmolja från olika certifierade plantager blandas, men separeras från konventionell palmolja genom hela försörjningskedjan, eller
  4. Identity Preserved (IP): Hållbar palmolja från en enda certifierad oljekvarn.

Bearbetning

Obehandlad palmolja är naturligt rödaktig i färgen på grund av fruktköttets höga innehåll av karotenoider. Raffineringen renar, avfärgar och tar bort lukten från den obehandlade palmoljan. Raffineringsprocessen ger en mycket mångsidig olja, med viktiga funktionella egenskaper. Därefter separeras palmoljan i olika fraktioner, den flytande fraktionen palmolein och den fasta fraktionen palmstearin, som sedan kan bearbetas för särskilda ändamål.