Användningsområden för palmolja

Palmolja kan användas både i obehandlat tillstånd och i raffinerad form. Endast en fjärdedel av palmoljan och palmkärnoljan i världen används i obehandlat tillstånd. I Sydostasien, Afrika och delar av Brasilien används palmolja i stor utsträckning för matlagning i hemmen.

I Europa och USA används palmolja oftast i raffinerad form, som är svagt gul. Palmolja är en mycket användbar ingrediens tack vare dess konsistens. Den är halvfast vid europeisk och nordamerikansk rumstemperatur och används i stor utsträckning av livsmedels- och icke-livsmedelstillverkare tack vare dess positiva effekter på smak och kvalitet hos slutprodukterna. Det används som en naturlig beståndsdel i många livsmedelsprodukter som margarin, sötsaker, choklad, glass och bakverk, samt i icke-livsmedelsprodukter som tvål, ljus, och kosmetika. Palmolja finns i mer än hälften av alla produkter som säljs i handeln.