Ansvarsfriskrivning och sekretess

Informationen på denna webbplats lämnas i god tro, men är för allmän information. Den ska inte användas i något specifikt syfte och ingen utfästelse eller garanti ges när det gäller dess riktighet eller fullständighet. Varken European Palm Oil Alliance eller någon av dess medlemmars tjänstemän, anställda eller ombud ansvarar för förlust, skada eller kostnad som uppstår till följd av tillgång till eller användning av denna webbplats eller någon webbplats länkad till den inklusive, utan begränsning, utebliven vinst, indirekta skador och följdskador.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och korrigeringar på denna webbplats när vi anser lämpligt och utan föregående meddelande.