Vanliga frågor och svar

Utgör konsumtionen av palmolja ett hälsoproblem?

Farhågor har framförts om konsumtionen av palmolja i samband med halterna av mättade fettsyror i palmolja. Mättade fettsyror har kritiserats på grund av deras inverkan på kolesterolet och risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Förhållandet mellan näringsämnen och hälsa är dock i hög grad beroende av den sammantagna kosten och livsstilen hos en person. Kolesterolet i blodet påverkas av intaget av fett, kolhydrater, frukt och grönsaker, fibrer och alkohol. Dessutom påverkas kolesterolhalten i blodet av riskfaktorer som inte rör kosten, som fysisk aktivitet, psykisk stress, fetma och rökning. Faktum är att dessa livsstilsfaktorer kan ha större effekt på kolesterolhalten i blodet och kardiovaskulära risker än måttligt intag av mättat fett.

Vad är mättade och omättade fettsyror?

En fettsyra kallas "omättad" när det finns en eller flera dubbelbindningar som ger flexibilitet i kolvätekedjan. Mättade fettsyror har inte dessa flexibla bindningar. Termen mättad fettsyra förkortas ofta som MFS. Samma sak gäller den enkelomättade fettsyran, som bara har en omättad bindning, och som förkortas EMFS. När en fettsyra har fler än en omättad bindning, kallas den en fleromättad fettsyra, detta förkortas FMFS. Ju mer mättad fettsyran är, desto mindre flexibla är bindningarna, vilket gör fettet fastare vid rumstemperatur.

Var kommer mättade fettsyror ifrån?

De mättade fettsyror som cirkulerar i blodet och som lagras i fettvävnaden i vår kropp kommer från två olika källor. En del kommer från vår kost och en del syntetiseras av kroppen själv från andra näringsämnen än fett, nämligen kolhydrater och alkohol. De fetter och oljor som vi konsumerar är av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung.

Är mättade fettsyror lika farliga för hälsan som transfetter?

Nej. Mättade fettsyror, som också produceras av kroppen, är nödvändiga för viktiga funktioner. Transfettsyror produceras inte av kroppen och stör många enzymfunktioner i kroppen. Transfetter har visat sig vara ohälsosamma eftersom de höjer LDL- och sänker HDL-kolesterolnivåerna och ökar risken för att utveckla kranskärlssjukdom och möjligen stroke.

Var går konsumtionsgränsen för mättade fettsyror?

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) föreslog i sitt vetenskapliga yttrande ( EFSA 2010) att intaget av mättade fettsyror bör vara så lågt som möjligt. Dessutom rekommenderar internationella livsmedelsmyndigheter (FAO) att konsumtionen av mättade fettsyror inte bör överstiga 10 procent av det totala energiintaget. Nationella kostrekommendationer från expertpaneler för de flesta EU-medlemsstater (Tyskland, Nederländerna, de nordiska länderna) följer FAO:s rekommendation.

När vi äter mat med palmolja, överskrider vi då det rekommenderade intaget av mättade fettsyror?

Palmolja passar perfekt i en balanserad och hälsosam kost. Kroppen behöver oljor och fetter varje dag. Enligt internationella och europeiska livsmedelsmyndigheter bör fett svara för omkring 20 till 35 procent av vårt dagliga energiintag. Fett är en viktig energikälla som binder och underlättar absorptionen av vitaminer (A, D, E och K).

Vilka mängder mättade fettsyror finns i palmolja och hur ser denna nivå ut jämfört med andra fetter och oljor?

Palmolja innehåller nästan lika stora mängder mättade och omättade fettsyror. Palmolja innehåller inte de högsta nivåerna av mättade fettsyror. Kokosnötolja, smör, palmkärnolja och kakaosmör har högre halter av mättade fettsyror än palmolja.

Höjer konsumtionen av palmolja kolesterolet och risken för hjärt- och kärlsjukdomar?

Palmolja passar perfekt i en balanserad och hälsosam kost. Frågor har väckts om huruvida man kan koppla konsumtionen av palmolja till kolesterol och hjärt-kärlsjukdomar på grund av de höga halterna av mättade fettsyror i palmolja. Dock är intaget av mättade fettsyror enbart en bland många riskfaktorer som påverkar kolesterolnivåerna. Andra riskfaktorer är livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet, psykisk stress, övervikt, rökning och alkoholkonsumtion. Dessa effekter tillsammans har en större inverkan på kolesterolnivån än måttligt intag av mättade fettsyror.

Förhållandet mellan näring och hälsa måste ses mot bakgrund av hela kosten och livsstilen hos en person och inte bara i termer av enskilda ingredienser.