Palmeoljeproduksjon

Palmeoljetreet er den mest effektive oljeavlingen når det gjelder bruk av landområder. Det gir størst utbytte per hektar landområde sammenlignet med andre oljeavlinger. Det krever også den laveste mengden gjødningsmiddel per plantet hektar. Når palmeoljetreet er tre til fire år gammelt, høstes fruktene månedlig.

 

Den globale palmeoljeproduksjonen har økt fra 15,2 millioner tonn i 1995 til 54 millioner tonn i dag. Dette er det høyeste produksjonsvolumet av alle vegetabilske oljer og overskrider den nest største oljefrøavlingen med mer enn 10 millioner tonn. Dette volumet ble hovedsakelig produsert i Indonesia (50 prosent) og Malaysia (35 prosent). Det har også vært en markert økning i palmeoljeproduksjonen i andre deler av verden. Mesteparten av det ekstra volumet kommer fra Sør- og Sentral-Amerika (2,8 millioner tonn), Thailand (1,6 millioner tonn) og Vest-Afrika (2,2 millioner tonn).

 

 

Global palmeoljeproduksjon

Andre palmeoljeproduserende land

Blant de største oljefrøavlingene står palmefrø for den laveste prosentandelen (5,5 prosent) av alt dyrket land global og den største prosentandelen (32 prosent) av den totale produksjonen. Den bruker mindre enn halvparten av landområdene som kreves med andre avlinger (f.eks. solsikker, sojabønner eller rapsfrøolje) for å produsere den samme mengden olje.

 

De ti viktigste oljefrøene

 

Produksjon av de viktigste vegetabilske oljene i verden