Palmeoljekonsum

Totalt konsum økte fra 17,7 millioner tonn i 1997 til 52,1 millioner tonn i 2012, noe som gjør palmeolje til den mest brukte oljen i verden. De største konsumentene av palmeolje er Kina, India, Indonesia og EU. India, Kina og EU produserer ikke rå palmeolje og etterspørselen dekkes i sin helhet gjennom import. I 2009 sto India (8,8 millioner tonn), Kina (6,6 million tonn) og EU (5,4 millioner tonn) for 52 prosent av den samlede importen.