Om EPOA

Den europeiske palmeoljealliansen ble stiftet for å skape en plattform for palmeolje-relaterte spørsmål og diskusjoner.

Målet vårt er å skape et balansert og objektivt bilde av palmeoljens helse- og ernæringsaspekter ved å presentere informasjon som er vitenskapelig fundert, ved å balansere diskusjonen rundt palmeoljen med helse- og ernæringsfakta og gjennom å kommunisere forpliktende avtaler i industrien. EPOA arbeider for bærekraftig palmeoljeproduksjon.

 europeiske palmeoljealliansen-materiell

Last ned brosjyren vår og infografikk om palmeoljens historie her.

 

Nåværende deltakere i europeiske palmeoljealliansen er:

 

deltakerne europeiske palmeoljealliansen MVO deltakerne europeiske palmeoljealliansen Wilmar deltakerne europeiske palmeoljealliansen Cargill deltakerne europeiske palmeoljealliansen IOI Loders Croklaan

deltakerne europeiske palmeoljealliansen Sime Darby  deltakerne europeiske palmeoljealliansen Unigradeltakerne europeiske palmeoljealliansen MPOC

 

Nye deltakere er velkommen til å bli med. Ta kontakt ved hjelp av kontaktinformasjonen under.

Vitenskapelig rådgivende panel

Den europeiske palmeoljealliansen har satt sammen et vitenskapelig rådgivende panel der professor LeCerf fra Frankrike, professor Banni fra Italia og professor Hornstra fra Nederland deltar.

Kontakt

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte oss på:

European Palm Oil Alliance
Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer
Nederland

E-post: info [at] palmoilalliance [dot] eu (subject: On%20EPOA) ([email protected])info [at] palmoilalliance [dot] eu (subject: On%20EPOA) (palmoilalliance.eu)