Innsikt gjennom vitenskap

Vitenskapelig rådgivende panel

Den Europeiske PalmeOljeAlliansen – EPOA – bistås av et vitenskapelig panel (Scientific Advisory Panel, SAP). SAP ble etablert i 2013 for å samle europeiske eksperter innen ernæring og helse. SAP ble etablert for å legge til rette for vitenskapelig debatt om palmeolje og helse og for å gi vitenskapelig og ernæringsmessig veiledning og råd til EPOAs kommunikasjonsprogram. Nåværende medlemmer i SAP er professor LeCerf1 (Institut Pasteur de Lille, Frankrike), professor Banni2 (Universita' degli Studi Cagliari, Italia) og professor Hornstra3 (NUTRI-SEARCH, Nederland). Hovedfokuset er på matsikkerhet og ernæring.

I tillegg gir SAP uavhengige råd og gjennomgår kvaliteten og relevansen i den vitenskapsbaserte ernæringsinformasjon EPOA bruker, for å sikre at den er fundert på pålitelig vitenskap.

Ved også å gi vitenskapsbaserte råd vedrørende nye ernæringsmessige emner, trender eller saker knyttet til palmeolje sett i sammenheng med kosthold og livsstil generelt, sikrer SAP at EPOAs meddelelser og kampanjer knyttet til konsum av palmeolje er relevante, faktabaserte og vitenskapelig funderte.

1 Dr. Jean-Michel Lecerf, Institut Pasteur de Lille, 1 rue du Professeur Calmette, BP 245 - 59019 Lille Cedex, Frankrike

2 Prof. Sebastiano Banni, Dipartimento Scienze Biomediche, Universita' degli Studi Cagliari, 09042 Monserrato, Italia

3 Prof. emer. Gerard Hornstra, NUTRI-SEARCH, Healthy Lipids Research and Consultancy, Brikkenhoven 14, 6247 BG Gronsveld, Nederland