Fraskrivelse og personvern

Informasjonen på dette nettstedet er gitt i god tro, men er bare beregnet til generelle informasjonsformål. Den skal ikke brukes for noen spesifikke formål, og det gis ingen garanti for at informasjonen er nøyaktig eller fullstendig. Verken European Palm Oil Alliance eller noen av dets tilknyttede selskapers ledere, ansatte eller agenter kan holdes ansvarlig for eventuelle tap, skader eller utgifter som oppstår som følge tilgang til eller bruk av dette nettstedet eller nettsteder som er lenket til det, herunder, uten begrensning, tap av fortjeneste, indirekte, tilfeldige eller følgeskader.

Vi forbeholder oss retten til uten varsel å gjøre endringer og rettelser på nettstedet når og på den måten vi mener det er nødvendig.