FAQ – Del av et balansert kosthold

Utgjør konsum av palmeolje et helseproblem?

Det har vært reist bekymringer om konsum av palmeolje i forbindelse med nivåene av mettet fettsyre i palmeolje. Mettede fettsyrer har blitt kritisert på grunn av virkningen på kolesterol og risikoen for hjerte- og karsykdommer. Forholdet mellom næringsstoffer og helse er imidlertid i stor grad avhengig av personens totale kosthold og livsstil. Blodkolesterol påvirkes av inntak av fett, karbohydrater, frukt og grønnsaker, fiber og alkohol. I tillegg påvirkes blodkolesterolet av risikofaktorer som ikke er knyttet til kosthold, slik som fysisk aktivitet, mentalt stress, overvekt og røyking. Disse livsstilsfaktorene kan faktisk ha større innflytelse på blodkolesterolet og risikoen for hjerte- og karsykdommer enn et moderat inntak av mettet fett.

Hva er mettede og umettede fettsyrer?

En fettsyre omtales som «umettet» når den har en eller flere dobbeltbindinger, noe som gir fleksibilitet til hydrokarbonkjeden. Mettede fettsyrer har ikke disse fleksible bindingene. Termen mettet fettsyre forkortes ofte til SAFA. På lignende måte blir enkelumettede fettsyrer, som bare har en umettet binding, forkortet til MUFA (monounsaturated fatty acid). Når en fettsyre har mer enn en umettet binding, kalles den en flerumettet fettsyre og forkortelsen er PUFA (polyunsaturated fatty acid). Dess mer mettet fettsyren er, dess mindre fleksible er bindingene, noe som gjør fettet fastere i romtemperaturer.

Hvor kommer mettede fettsyrer fra?

Mettede fettsyrer som sirkulerer i blodet vårt, og som lagres i fettvevet i kroppen, kommer fra to kilder. Delvis kommer det fra kostholdet vårt, og delvis lages det av kroppen selv fra andre næringsstoffer enn fett, nemlig karbohydrater og alkohol. Fett og oljer vi konsumerer i kostholdet, er av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse.

Er mettede fettsyrer like farlig for helsen som transfett?

Nei. Mettede fettsyrer, som også lages av kroppen, er nødvendig for vesentlige funksjoner. Transfett lages ikke av kroppen, og det forstyrrer mange enzymfunksjoner i kroppen. Transfettsyrer har vist seg å være helseskadelig ettersom de øker LDL- og senker HDL-kolesterolnivået og øker risikoen for å utvikle hjerteinfarkt og kanskje slag.

Hva er konsumgrensen for mettede fettsyrer?

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) foreslo i sin vitenskapelige uttalelse (EFSA 2010) at inntaket av mettet fett bør være så lavt som mulig. I tillegg anbefaler internasjonale matmyndigheter (FAO) at inntaket av mettede fettsyrer ikke bør overstige 10 prosent av det totale energiinntaket. Kostholdsanbefalinger fra nasjonale ekspertpanel i de fleste EU-medlemslandene (Tyskland, Nederland, de nordiske landene) er i samsvar med anbefalingene fra FAO.

Overskrider vi den anbefalte grensen for inntak av mettede fettsyrer når vi konsumerer mat laget med palmeolje?

Palmeolje passer perfekt i et balansert og sunt kosthold. Kroppen trenger oljer og fett hver dag. Ifølge internasjonale og europeiske matmyndigheter bør fett utgjøre mellom 20 og 35 prosent av det daglige energiinntaket vårt. Fett er en viktig energikilde. Det inneholder og letter opptaket av vitaminer (A, D, E og K).

Hvilke mengder mettede fettsyrer finnes i palmeolje og hvordan er dette nivået sammenlignet med andre fettyper og oljer?

Palmeolje har omtrent like store mengder mettede og umettede fettsyrer. Palmeolje inneholder ikke de høyeste nivåene av mettede fettsyrer. Kokosnøttolje, smør, palmekjerneolje og kokossmør har en høyere andel av mettede fettsyrer enn palmeolje.

Øker inntak av palmeolje kolesterolen og risikoen for hjerte- og karsykdommer?

Palmeolje passer perfekt i et balansert og sunt kosthold. Det har vært reist bekymringer rundt forbindelsen mellom inntak av palmeolje og kolesterol og hjerte- og karsykdomer på grunn av de høye nivåene av mettede fettsyrer i palmeolje. Inntak av mettede fettsyrer er imidlertid bare en av mange risikofaktorer som påvirker kolesterolnivået. Andre risikofaktorer omfatter livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet, mentalt stress, overvekt, røyking og alkoholkonsum. Disse effektene har samlet en større innvirkning på kolesterolnivået enn moderat inntak av mettet fett.

Forholdet mellom ernæring og helse må ses i sammenheng med hele kostholdet og livsstilen til en person, ikke ut fra enkeltingredienser alene.