Erstatte transfett

Transfettsyrer øker LDL- og senker HDL-kolesterolnivået, og øker risikoen for å utvikle koronar hjertesykdom og eventuelt hjerneslag (Mozaffarian 2009, Bendsen 2011). Anvendelsen av palmeolje som erstatning for transfettsyrer i næringsmidler har i de fleste europeiske land bidratt til å bedre folkehelsen. På grunn av det nåværende lave transfettinntaket er ikke transfett lenger et helseproblem i det vestlige Europe.