Bærekraftig palmeolje

Palmeoljetrær dyrkes både på storskalaplantasjer og på små familiegårder. Utfordringen knyttet til dyrking er todelt: oppnå størst mulige avlinger og samtidig belaste naturen minst mulig. Som en følge av befolknings- og velstandsøkning i land som Kina og India er det en sterk og kontinuerlig økning i etterspørselen etter palmeolje. Palmeoljeproduksjonen er forventet å øke med mer enn 25 prosent innen 2020, til et globalt nivå på mer enn 68 millioner tonn. I de flest palmeoljeproduserende landene har handelen med palmeolje potensiale til å bidra betydelig til økonomisk vekst og redusert fattigdom.

 

Langsiktig fokus

Med denne globale økningen i etterspørselen etter palmeolje øker også landområdene som vies til dyrking av palmeolje raskt. Utfordringen er å sikre at denne ekspansjonen skjer på en bærekraftig måte med respekt for mennesker og natur i land som har noen av de områdene med størst biologisk mangfold i verden. Storskalaproduksjon av palmeolje som ikke håndteres på riktig måte, kan skade verdifull natur, forårsake overtredelser av lokalbefolkningens landrettigheter og lede til overdreven bruk av plantevernmidler.

Bærekraftig palmeolje

Som svar på det presserende behovet for å håndtere disse utfordringene og samtidig imøtekomme den globale etterspørselen for bærekraftig produsert palmeolje slo en gruppe bedrifter og ikke-statelige organisasjoner (NGO-er) seg sammen i 2004. De etablerte den første bærekraftsstandarden for sertifisering av produksjon og bruk av bærekraftig palmeolje og grunnla rundbordskonferansen om bærekraftig palmeolje, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

RSPO er en ideell organisasjon som samler interessenter fra syv sektorer i palmeoljeindustrien: palmeoljeproduksjon, palmeoljeforedling eller -handel, forbruksvareproduksjon, forhandlere, banker og investorer, NGO-er for miljø- og naturbevaring og NGO-er med et sosialt eller utviklingsrettet formål.

Gjennom åpen og intensiv dialog mellom de syv interessentgruppene, har RSPO utviklet en global standard for bærekraftig palmeolje kjent som RSPOs prinsipper og kriterier. For tiden har RSPO 1 500 medlemmer fra mer enn 50 land, og RSPO-sertifisert bærekraftig palmeolje står for 16 prosent av den globale palmeoljeproduksjonen. Mange europeiske raffinerier, produsenter av forbruksvarer og forhandlere er RSPO-medlemmer. Et økende antall medlemmer forplikter seg til å bytte til 100 prosent sertifisert bærekraftig palmeolje. Produksjonen av sertifisert bærekraftig palmeolje har økt betraktelig i løpet av de siste årene, og det har også bruken av sertifisert bærekraftig palmeolje.

 

Hva er bærekraftig palmeolje?

Bærekraftig palmeolje kjøpes og selges i henhold til én av disse RSPO-godkjente alternativene:

  1. Book & Claim (B&C): Plantasjer som er sertifisert i henhold til RSPO-standarden, kan tilby og selge GreenPalm-sertifikater. Sluttbrukere av palmeoljeprodukter slik som palmeolje, palmekjerneolje eller avledede produkter kan kjøpe sertifikater for bærekraftig produserte palmeoljeprodukter (www.greenpalm.org).
  2. Mass Balance (MB): Bærekraftig palmeolje fra sertifiserte kilder er blandet med konvensjonell palmeolje, men overvåkes administrativt.
  3. Segregation (SG): Bærekraftig palmeolje fra forskjellige sertifiserte plantasjer er separert fra konvensjonell palmeolje gjennom hele forsyningskjeden.
  4. Identity Preserved (IP): Bærekraftig palmeolje fra én enkelt sertifisert oljemølle er separert fra konvensjonell palmeolje gjennom hele forsyningskjeden.

Behandling

Rå palmeolje har en naturlig rødaktig farge på grunn av det høye karotenoidinnholdet i fruktkjøttet. Raffinering renser og fjerner lukt og farge fra den rå palmeoljen. Raffineringsprosessen gir en svært allsidig olje med viktige funksjonelle egenskaper. Raffinert palmeolje separeres i forskjellige fraksjoner, flytende palmeolein og fast palmestearin, som kan videreforedles for spesifikke formål.