Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil

Ambitie
De Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil (DASPO) stimuleert de productie en het gebruik van duurzame palmolie en zet zich in voor een duurzame palmolieketen. De DASPO is de opvolging van de Task Force Duurzame Palmolie*. Om deze ambitie te realiseren committeren de leden van de DASPO zich aan:

1. het behoud van de ambitie voor 100 procent duurzame palmolie verwerkt in Nederland voor de Nederlandse markt

2. het stimuleren van hun leden om (producten met) fysiek duurzame palmolie, palmpitolie, afgeleide fracties en derivaten RSPO (Identity Preserved, Segregated en Mass Balance) of -equivalent te verwerken dan wel in te kopen voor de Nederlandse markt 3. het pleiten voor en het stimuleren van een verbetering van certificeringsschema's voor duurzame palmolie zoals RSPO of -equivalent, in lijn met relevante ontwikkelingen.

Lees hier het complete commitment van de DASPO. For English click here.

Vergroten draagvlak
De DASPO werkt ook aan het vergroten van het draagvlak voor duurzame palmolie. De DASPO vervult de functie van communicatieplatform voor de deelnemers van de DASPO richting media, NGO's, overheid en andere relevante partijen. Ook informeert de DASPO bedrijven en organisaties over ontwikkelingen op het gebied van duurzame palmolie. Tevens biedt de Task Force ruimte voor het uitwisselen van kennis en ervaringen en het bespreken van mogelijke bottlenecks. In nauwe verbondenheid met certificeringsstandaarden kan naar oplossingen worden gekeken voor knelpunten die zich in de praktijk voordoen bij het kopen of gebruiken van duurzame palmolie.

*Download hier de tekst van het Task Force Manifest uit 2010.

The Netherlands – The Dutch Task Force for Sustainable Palm Oil
Chair: Mr. Eddy Esselink, esselink [at] mvo [dot] nl 
Secretariat: Mr. Thijs Pasmans, pasmans [at] mvo [dot] nl
www.taskforceduurzamepalmolie.nl