De Belgische alliantie voor duurzame palmolie L’Alliance belge pour une huile de palme durable

De Belgische alliantie voor duurzame palmolie werd opgericht door verschillende spelers van de palmolieketen die zich engageren om tegen eind 2015 enkel en alleen maar RSPO gecertifieerde palmolie te gebruiken in de voedingsproducten waarin palmolie verwerkt is en die zij finaal op de Belgische markt plaatsen. De alliantie ziet dit als een eerste stap in de transformatie naar een markt van duurzame palmolie. Een nieuw charter verscherpt deze doelstellingen met als horizon 2020.

L’Alliance belge pour une huile de palme durable a été fondée par divers acteurs du secteur de l’huile de palme qui s’engagent à veiller à ce que, d’ici fin 2015, les produits alimentaires dans lesquels de l’huile de palme est incorporée et qui sont mis sur le marché belge ne contiennent plus que de l’huile de palme certifiée RSPO. L’alliance voit cela comme une première étape dans la transformation en un marché d’huile de palme durable. Une nouvelle charte définit de façon encore plus ambitieuse ces objectifs pour 2020.

Palmolie is het onderwerp van veel discussie en vragen. Vragen over de impact van palmolie op onze gezondheid en op het milieu, over waar het vandaan komt en over wie palmolie produceert leiden tot debat. Maar wat is waarheid en welke zijn de uitdagingen waar de voedingsindustrie voor staat? Wij willen dat de consument een geïnformeerde keuze kan maken. De Belgische alliantie voor duurzame palmolie wil daarom in alle transparantie duidelijkheid scheppen. Met deze website willen we deze informatie voor iedereen toegankelijk maken.

L’huile de palme est au cœur de multiples débats et interrogations… Quel est l’impact de l’huile de palme sur notre santé et sur l’environnement ? D’où vient-elle ? Qui la produit ? Autant de questions qui animent les discussions ! Mais comment démêler le vrai du faux et à quels défis l’industrie alimentaire doit-elle faire face ? Nous souhaitons que les consommateurs puissent choisir en connaissance de cause. C’est dans cette optique que l’Alliance belge pour une huile de palme durable entend clarifier les choses, en adoptant un langage transparent et direct. Avec ce site, nous voulons rendre cette information accessible à tous.

Belgium – Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie/Alliance Belge pour une huile de palme durable
Chair: Mr. Philippe Thiry, thiry [dot] philippe [at] aigremont [dot] be
Secretary General: Mrs. Ariane Louwage, al [at] fevia [dot] be
www.duurzame palmolie.be I www.huidepalmdurable.be